Finalsan Přípravek proti plevelům

Finalsan Přípravek proti plevelům

  • účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin běžně se vyskytujících v přírodě, nezanechává rezidua
  • totální herbicid k odstranění plevelů a travin na zahradě, likviduje i mechy a řasy
  • účinkuje během několika hodin i při nižších teplotách
  • opětovný vstup na ošetřované plochy je možný ihned po zaschnutí přípravku
  • vhodný pro zahrady, terasy, cesty apod.
  • Finalsan® Přípravek proti plevelům+ koncentrát se aplikuje v roztoku 100 ml na 500 ml vody

více informací

koupit na Megazahrada.cz

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Použití

rostliny přípravkem důkladně postříkat, maximálně 4 aplikace v intervalech 21 - 40 dnů

ikona Varování

Vlastnosti produktů

Velikost balení:
500 ml

Downloads

Další informace o výrobku

Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout další informace o výrobku.

Použít složku:

Pomocí tohoto symbolu můžete vložit stažené materiály do složky. Následně klikněte na tlačítko Do složky.
Bezpečnostní listy
Finalsan Přípravek proti plevelům
2023BL Finalsan - Přípravek proti plevelům 11.0