Přírodní zahrada

Jak podpořit druhovou pestrost v zahradě

Vytvořte na zahradě podmínky pro řadu volně žijících živočichů, kteří hledají úkryt, potravu nebo prostě jen nový životní prostor. Není třeba velkého úsilí k tomu, aby se u vás dařilo ježkům, slunéčkům a dalším živočichům. Vedle pevných příbytků, jakými jsou budky pro netopýry nebo hmyzí hotel, je řada dalších možností, jak podpořit užitečné živočichy na zahradě. Ukážeme vám, jak na to.

Podpora ptáků

Nejlepším způsobem ochrany ptáků je zahrada založená v přírodním duchu. Ptáci si tu najdou tolik potravy, že je není potřeba během normální zimy přikrmovat. Kromě toho můžete ještě pomoci ptákům takto:

 • Řez trvalek nechte až na jaro, v semenících si ptáci najdou přirozenou potravu.
 • Používejte pouze ekologicky šetrné přípravky na ochranu rostlin.
 • Vysaďte volný živý plot, kde můžou ptáci hnízdit.
 • Pokud možno ponechte v zahradě staré, tlející dřeviny. Pro ptáky představují zdroj potravy i prostor pro hnízdění.
 • Malé vodní prvky jsou pro ptáky zdrojem vody i pro koupání.
 • Zavěste budky a zabezpečte je proti kočkám. 

Vyčistěte budky

Nejpozději v říjnu je třeba snést ptačí budky a vyčistit je. Důkladným vymytím odstraníte parazity a jiné roztoče, kteří by mohli ohrožovat mláďata příští rok. Budky po vyčištění opět ihned zavěste. Stejně postupujte s ostatními příbytky pro zvířata, protože někteří živočichové, například plchové, budky rádi využívají k zimnímu spánku. Podzim je pravá doba pro zavěšení nových budek nebo pro jejich zhotovení. Myslete při tom také na ochranu před kočkami. Existují speciální ochranné prstence na kmeny, které brání kočkám vyšplhat po kmeni do korun stromů.

V létě zvířata potřebují vodu

Ptáci, ale i ježci a hmyz potřebují v létě vodu nejen na pití, ale i na koupání. Když neprší, mívají zvířata jen omezenou možnost přístupu k vodě, což je stresuje.

Kromě toho je koupání ptáků na zahradě atraktivní podívanou. Nemusíte mít ani jezírko, stačí větší miska pod květináč, kterou pomocí řetězu nebo šňůry připevníte na stabilní větev. Ideální je miska hluboká kolem 4 cm. Do jejího středu umístěte kámen, na který se mohou ptáci posadit a kam si zaletí odpočinout i hmyz. Pítka pro ptáky se také dají koupit v zahradnických centrech.

V suchém ročním období pítko uvítají i ježci a menší savci. Dbejte pouze na to, aby nádoba byla dobře přístupná z volného terénu, nebyla moc hluboká a měla mělký okraj nebo snadný výstup z vody, který umožní opustit vodu živočichům, kteří do ní omylem spadnou.

Jak pomoci motýlům

Každý má radost z pestrých motýlů, kteří za slunných dnů poletují z květu na květ. Abyste motýly přilákali do zahrady, k tomu potřebujete místo co nejvíce osluněné a závětrné. Motýly nalákáte do zahrady na některé nektarodárné rostliny:

 • Letní šeřík (komule Davidova) působí na motýly jako magnet
 • Levandule, rudbekie, astry, bodláky, sadec, hadinec, chrpa
 • Potravu musíte nabídnout také housenkám živícím se rostlinami, vhodné jsou například keře jako trnka, ostružiník, maliník, líska nebo růže. Jiné druhy se zase živí kopřivami, kyprejem, tužebníkem, vrbovkou, jetelem, vikví aj.

Na podzim nechte na stromech pár jablek a hrušek, na přezrálých plodech si rády pochutnají babočky, zejména babočka bílé C nebo admirál. Pro usnadnění orientace nočním motýlům nepoužívejte v zahradě světla, případně jen v menší míře.

Pomozte vážkám!

Některé vážky jsou v České republice chráněny zákonem, protože jejich vývoj je ohrožen ničením přírodních míst výskytu. Podle druhu potřebují ke svému životu čisté potoky, vlhké louky, příkopy, tůně, rašeliniště a další vodní zdroje bez výskytu ryb, které likvidují jejich larvy. Pokud si chcete vážky přilákat do zahrady, máme pro vás pár tipů:

 • Založte zahradní jezírko bez ryb, které bude alespoň částečně na slunném místě.
 • Osázejte břehy zahradního jezírka vodními a vlhkomilnými rostlinami.
 • Pokud možno nesekejte trávu v okolí vodních ploch, ničíte tím přirozený životní prostor vážek.
 • Podporujte revitalizaci potoků a jiných vodních ploch ve svém okolí.

Rostliny vhodné pro včely

Včely jsou vytrvalí letci, kteří si pro nektar a pyl dokážou zaletět až 3 km daleko od svého úlu. Dostatek potravy jim zajistí kvetoucí rostliny jako levandule, šalvěj, hyacinty, jaterníky, tařičky, svazenka, česnek nebo bělotrn. Velmi důležitá je nabídka nektarodárných rostlin v létě a na podzim, protože v tomto období kvete ve většině zahrad jen málo rostlin a i ve volné přírodě bývá nabídka květů bohatých na pyl jen omezená. Myslete také na to, že ušlechtilé kultivary rostlin s plnými květy sice vypadají pěkně, ale jejich tyčinky a pestíky se prací šlechtitelů přeměnily na okvětní plátky. A když nenabízejí pyl, jsou pro včely a další hmyz bezcenné. V přírodní zahradě proto raději vysazujte neprošlechtěné rostliny.

Při péči o zahradu používejte především přípravky na bázi účinných látek, které se vyskytují běžně v přírodě, a vždy pečlivě dodržujte návod k použití.

Je zahrada bezpečná pro volně žijící živočichy?

Podívejte se na svou zahradu očima ježka nebo ptáka. Na mnoha místech máte možnost usnadnit obyvatelům zahrady život:

 • Zabezpečte vstupy do sklepů, šachty a schody tak, aby z nich mohli ježci, ještěrky a jiní čtyřnožci bez obtíží vylézt. Problém s převýšením nebo vysokými stupni vyřeší obyčejné šikmé prkno nebo vyskládané cihly.
 • Vodní nádrže nebo sudy na dešťovou vodu podle možností zakryjte, aby se drobní živočichové nemohli utopit.
 • Vodní nádrže a jezírka s přímým vstupem do vody by měly být zabezpečeny tak, aby mohla zvířata z vody vylézt. Stačí mělká pobřežní zóna nebo prkno na břeh.
 • Pokud ukládáte zahradní odpad na hromadu, nebo na zahradě skladujete dřevo, postupujte při rozebírání opatrně, řada zvířat v nich má své úkryty.
 • Skladujte bezpečně plastové sítě, ježci a ptáci se do nich mohou zamotat.

Hromada kamení jako životní prostor

Při zpracování půdy na zahradě často narazíte na kamení, které je třeba odstranit. Vytvořte z něj hromadu na slunném, klidném místě v zahradě, které budou moci zvířata využívat ke slunění a jako úkryt. Brzy tu možná objevíte ještěrky, lasičku, rejsky, ropuchy nebo slepýše a určitě celou řadu hmyzích druhů, které vám v létě pomůžou v boji proti škůdcům, protože se řada z nich živí mšicemi a částečně i slimáky. Dutiny v hromadě kamení slouží různému hmyzu jako životní prostor. Pod kamením si rád staví svá hnízda čmelák skalní, v jehož komunitě žije 100 až 200 dělnic.

Co se hodí pro žížaly

V každé zahradě se vyskytuje organický odpad, např. seříznuté trvalky, natě, košťály a další zbytky ze zeleninového záhonu. Bylo by škoda vyhodit je do popelnice, protože by s nimi ze zahrady zmizely cenné organické látky.
V termokompostéru se tento „odpad“ během několika málo týdnů přemění na cenný mulčovací kompost, který po rozhození na záhony obohatí půdu o humus. Díky tomu bude půda kyprá a časem se zlepší i vlastnosti těžké jílovité nebo hlinité půdy. Živiny obsažené v kompostu navíc dodají rostlinám látky potřebné k jejich růstu. V humózní půdě mají lepší podmínky k životu půdní mikroorganismy a žížaly – uvidíte, že časem se jich v půdě objeví mnohem více!

Nechte úklid zahrady na jaro

Přílišná pečlivost se při úklidu zahrady nevyplácí! V hromadách listí nebo spadaných či prořezaných větví najdou zimní útočiště ježci. Připravte jim takové místo na chráněném, pokud možno suchém místě v zahradě.

V listí přezimuje také řada druhů hmyzu, například užitečná slunéčka. Dospělí jedinci se do listí zavrtají a přečkají tak spolehlivě i teploty kolem – 15 oC. Pomůže jim, pokud listí rozprostřete na záhony a kolem kmenů stromů a necháte ho tak až do jara. Listí se rychleji rozloží, pokud ho posypete Radivit® Urychlovač kompostování, který je pro zvířata neškodný.

Rozhodně nepoužívejte zahradní vysavače ani drtiče zahradního odpadu, které škodí řadě drobných živočichů!