O nás

Tohle je Neudorff

Ochrana životního prostředí pro nás začíná hned za vlastními dveřmi. My z firmy Neudorff chceme našimi výrobky přispět k lepší ochraně rostlin a živočichů na naší planetě.

Z tohoto důvodu se už více než 160 let specializujeme na vývoj a výrobu ekologických výrobků pro zahradu, dům a životní prostředí. Neustále se snažíme používat suroviny a účinné látky, které pocházejí z přírody, jsou rychle obnovitelné a mají minimální dopad na životní prostředí.

Naší vůdčí myšlenkou je spojovat vysokou účinnost s co největší snášenlivostí pro člověka, živočichy a životní prostředí.

Nabízíme celosvětově jedinečný sortiment. V Německu jsme už po řadu desetiletí průkopníky našeho hesla „Přírodně, bezpečně, efektivně“. Přírodní výrobky pro zahradu jsou pro nás více než jen výsledkem „trendů trhu“. Záleží nám na ochraně rostlin s respektem k přírodě a zdravé životní prostředí pro nás není samozřejmost.

Značka Neudorff se postupem času stala synonymem pro kvalitu a udržitelnost. Profesionální zahradníci i zahrádkáři z celého světa profitují z našich dlouholetých zkušeností. Naše výrobky vyvážíme v současné době do více než 20 zemí a svou činnost neustále rozšiřujeme, protože poptávka po přírodních výrobcích stále roste.

Dbáme na udržitelnou výrobu a vyrábíme si proto vlastní elektřinu pomocí vodních, solárních a kombinovaných zařízení. Ve všech oblastech dbáme na ochranu přírodních zdrojů. To je náš příspěvek k ochraně životního prostředí. Proto jsme velmi rádi, že naše snažení bylo již několikrát oceněno, například jsme se stali národním vítězem soutěže „Social Responsibility and Environmental Awareness“ pořádané European Business Awards (2017/18). V roce 2016 jsme se dostali mezi Top 10 evropských firem v kategorii „Životní prostředí a udržitelnost“ v soutěži European Business Awards.

V roce 2017 byl Neudorff vyznamenán oceněním Green Brands Award za zásluhy o udržitelnost a ochranu životního prostředí. V porotě této souteže zasedají přední vědci, profesoři a vedoucí pracovníci podniku.

Za důsledný koncept podnikání s ohledem na životní prostředí a udržitelnost zabodoval Neudorff z dolnosaského Emmerthalu jako průkopník v oblasti přírodních zahrad v soutěži TASPO 2017. Ocenění propůjčila naší firmě respektovaná porota složená z 27 předních osobností z oblasti zahradnictví a příbuzných oborů.

Řada důvodů, které přirozeně mluví pro Neudorff

Naše výrobky jsou přírodní, biologické, šetrné pro člověka, životní prostředí a domácí zvířata a mají rychlý a dlouhotrvající účinek.

Tam, kde je to možné, pracujeme s účinnými látkami z domácích rostlin a jiných přírodních surovin v takové podobě, v jaké se vyskytují v přírodě.

V žádném z našich výrobků nenajdete glyfosát ani neonikotinoidy.

Jsme jedním z mála podniků na světě, který si sám vyvíjí vlastní přípravky pro péči o rostliny a jejich ochranu. Z toho důvodu vlastníme stovky registrací přípravků, které byly vyvinuty v naší firmě.

Jsme odborníky na zahradničení v souladu s přírodou – od roku 1854: Už od svého založení před více než 160 lety se naše podnikání soustředí na vývoj a distribuci výrobků, které mají co nejmenší vliv na životní prostředí.

Podporujeme sociální organizace – regionální i celosvětové!

Žijeme udržitelností. 
Používání recyklovaných materiálů, jakož i vodní a solární energie je pro nás samozřejmostí.

Jsme hrdi na to, že jsme za svůj přínos k ochraně životního prostředí získali již řadu vyznamenání, např. nominaci „National Champion“ v kategorii „„Environmental & Corporate Sustainability“ v European Business Awards a ocenění „Green Brand Seal“.

Naše historie

Neudorff se může pochlubit více než 160letou historií. Chemička Fabrik W. Neudorff GmbH KG byla založena v roce 1854 v Königsbergu v tehdejším Prusku. Šlo tehdy o jednu z prvních německých firem vyrábějících přípravky na ochranu rostlin a péči o zvířata. Barvíř Wilhelm Neudorff, zakladatel firmy, se zajímal o chemii a vyvinul sortiment různých přísad do koupelí, tinktur, mastí a kosmetických přípravků. V sortimentu měl také perský prášek proti hmyzu založený na přírodním extraktu z chryzantémy - pyrethrinu, který byl určen pro ochranu rostlin proti škůdcům. V roce 1903 firma přesídlila do Wuppertalu, kde dále rozvíjela svůj sortiment chemických a farmaceutických produktů. V polovině 20. let již měla v nabídce široké portfolio přípravků na ochranu rostlin, proti škůdcům a pro péči o zvířata. Už tehdy dbala na co největší bezpečnost svých výrobků. V roce 1959 koupil firmu Rudolf Lohmann a přesunul její sídlo do Emmerthalu v severním Německu, kde byl vyvinut další sortiment nových výrobků.

Velmi brzy jsme přišli na to, že na trhu je prostor pro šetrné přípravky určené pro zahrádkáře. Tuto produktovou řadu neustále rozšiřujeme. Náš program, který i dnes stále rozvíjíme, je různorodý. V průběhu let jsme vyvinuli ekologicky šetrné postupy, výrobky a zařízení, které se výborně hodí pro použití v zahradách pojatých v souladu s přírodou, v ekologickém zahradnictví, zemědělství a integrovaném pěstování rostlin.

K našemu správnímu a výrobnímu sídlu v Emmerthalu patří ještě výrobní areál v Lüneburgu, kde se od roku 1987 vyrábějí především pevná organická hnojiva a granule proti slimákům. Také v Emmerthalu najdete velkou továrnu na výrobu přípravků na ochranu rostlin. V našem výzkumném a vývojovém centru u města Hameln vyvíjíme řadu výrobků a uvádíme je do praxe. Pro firmu Neudorff pracuje přes 300 zaměstnanců. Výrobky Neudorff jsou k dostání v zahradnických prodejnách po celém světě.

Udržitelnost & filozofie

„S přírodními zdroji chceme zacházet hospodárně a udržitelně, vyvarovat se negativních vlivů na životní prostředí a v sociální oblasti jednat priměřeně a přijatelně.“ – to je naše základní myšlenka.

Udržitelné podnikatelské jednání vyžaduje zodpovědné využívání energie a svědomité zacházení s přírodním bohatstvím. Pouze tímto způsobem dokážeme čelit společenským výzvám, jaké představují změny klimatu a výroby energie.

Značka Neudorff je synonymem pro vysokou, udržitelnou a ekologicky šetrnou kvalitu výrobků. Společnou vizí a kreativním myšlením, které bere ohled na životní prostředí, usilujeme o udržitelný rozvoj našeho tradičního podnikání. Našimi vůdčími myšlenkami, které vždy dodržujeme i v praxi, je čestné a zodpovědné jednání a vzájemný respekt. Inovativními myšlenkami chceme přispět k tomu, aby si lidé mohli doma a na zahradě vytvořit pomocí krásných rostlin kvalitní prostředí, které je bude těšit, a aby dokázali vyřešit problémy v domě a na zahradě pomocí účinných, cenově dostupných a ekologicky šetrných výrobků. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli udržitelnou strategii zohledňující všechny ekonomické, ekologické a sociální vlivy, která se stane naším příspěvkem k udržitelnému rozvoji ve smyslu Agendy 2030.

Naše definice udržitelnosti

 • Podle možností využíváme rychle obnovitelné domácí suroviny.
 • Z regenerativních energetických zdrojů (voda, slunce, vítr, bioplynová stanice aj.) vyrábíme vlastní elektřinu.
 • Pokud musíme elektřinu dokupovat, vždy používáme přírodní energii, tedy tu, která pochází z regenerativních energetických zdrojů.
 • Produkce CO2 vozového parku naší firmy omezujeme na 120 mg CO2.
 • Stále pracujeme za zlepšení bilance CO2 celé naší firmy.
 • Podporujeme aktivity na ochranu životního prostředí, např. ochranu tropického deštného pralesa na Kostarice, podporujeme školní zahrady aj.
 • Vyvíjíme naše vlastní výrobky, abychom mohli být nezávislí na velkopodnicích.

Kdekoliv je to možné, používáme rychle obnovitelné přírodní suroviny převážně regionálního původu.

Například vysoce účinnou látku pyrethrin, která je součástí našich výrobků řady Spruzit®, získáváme z chryzantém.

Kyselina pelargonová, účinná látka našich přípravků na likvidaci plevelů, se vyskytuje běžně v přírodě.

Naše granule proti slimákům Ferramol®+ obsahují fosforečnan železitý, sloučeninu železa a fosforu, který se v přírodě běžně vyskytuje v půdě.

Řada našich výrobků je využitelná v ekologickém zemědělství a získala mezinárodně uznávané certifikáty jako ECOCERT (Francie) nebo OMRI (USA).

Naše filozofie však nezůstává pouze v našich výrobcích, ale prolíná se i do našich moderních výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí.

Čeho jsme již dosáhli:

 • Všechna čtyři naše pracoviště jsou zásobována výhradně energií z obnovitelných zdrojů. Podařilo se nám tak za šest měsíců snížit produkci CO2 o 154 t.
 • Ohřev vody ve výrobním závodě v Lüneburgu zajišťuje solární energie, čímž ušetříme ročně až 5 500 kWh plynu.
 • Fotovoltaické panely na střechách našeho výzkumného pracoviště a výrobních halách v Emmerthalu vyrábějí ročně cca 90 000 kWh energie.
 • Naše správní centrum v Emmerthalu sídlí ve starém mlýně. Jednou „nohou“ stojí budova v malém bočním ramenu řeky Emmer. Výkonná turbína v budově vyrobí ročně až 1 milion kWh elektřiny z vody, což je čtyřikrát více energie, než tento provoz spotřebuje za rok!
 • Od listopadu 2013 vyrábíme v našem závodě v Lüneburgu energii v blokové tepelné elektrárně. Za rok je to kolem 350 000 kWh elektřiny a 570 000 kWh tepla.
 • Výměnou konvenčních svítidel a napáječů za moderní, energeticky úsporné T5 a LED osvětlení jsme ušetřili 50 % energie, resp. 40 000 kWh.
 • Kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie při sušících procesech ve výrobě našich granulí proti slimákům Ferramol®+ jsme snížili náklady a produkci CO2.
 • Redukcí tlaku a rychlým odhalováním úniku ve výrobě ušetříme 15 %, resp. 10 000 kWh ročně.
 • Systém pro optimalizaci napětí instalovaný v říjnu 2011 ušetří 8 %, resp. 100 000 kWh.
 • Na parkovišti pro naše zaměstnance a zákazníky u našeho správního centra máme šest parkovacích míst s nabíjecími stanicemi pro elektromobily.
 • Zřízením místnosti pro videokonference vybavené interaktivní tabulí dlouhodobě snižujeme náklady na lety a jiné služební cesty.
 • Používáme pouze služební vozidla s maximální produkcí 120 g CO2 / km. Spotřebu paliva a množství zplodin chceme snížit o 10 %.
 • V roce 2018 jsme recyklovali více než 3 t plastu, který by jinak skončil pouze ve spalovně.

Už v roce 2012 byl ve všech provozech certifikován systém managementu hospodaření s energií (EnMS) podle DIN ISO 50001. Zavedením tohoto systému jsme se zavázali dlouhodobě snižovat spotřebu energie a neustále zlepšovat energetickou hospodárnost.

Výzkum & vývoj

Neudorff je jednou z mála firem ve světě, které vyvíjejí vlastní spolehlivé, účinné a ekologicky šetrné produkty pro profesionální zahradníky i zahrádkáře.

Vývoj a další rozvoj nových, funkčních a na trhu žádaných výrobků je klíčovým úkolem pro oddělení Výzkum & vývoj, které dohlíží na vývoj produktů od jeho výroby až do uvedení na trh, a vylepšuje stávající výrobky. Klasifikuje přírodní zdroje a testuje možnosti jejich náhrady. Snažíme se vždy používat účinné látky přirozeně se vyskytující v přírodě, rychle obnovitelné, regionálně dostupné a s minimálním dopadem na životní prostředí. Náš základní výzkum probíhá v Kanadě. Zvláštností je však výzkumné a vývojové centrum firmy Neudorff v Aerzenu, neboť zde probíhá veškerý aplikační výzkum, který garantuje, že naše výrobky budou účinné i v praxi a nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Prokazatelná účinnost

Účinnost všech výrobků Neudorff byla vědecky prokázána v našich vlastních i v nezávislých laboratořích. Celý cyklus vývoje produktu je doprovázen praktickými testy v našich nejmodernějších pokusných zahradách.

Pokusy se provádějí ve sklenících i na venkovních plochách. Zahradničtí inženýři analyzují a hodnotí schopnost našich produktů řešit problémy na zahradě, v domě nebo zemědělství a pěstují pro tyto účely zeleninu, okrasné rostliny, a dokonce i plevel. Chováme mšice, molice, svilušky a slimáky, tedy nejrozšířenější škůdce našich zahrad, abychom proti nim mohli vyvíjet účinné přípravky.

Pokud se úspěšnost výrobků prokáže v interních testech, zkouší se pak nové složení v různých nezávislých laboratořích po celé Evropě, aby byla účinnost výrobků potvrzena.