Podmínky používání

Podmínky využití materiálů

1. Všeobecné

1.1 W. Neudorff GmbH KG poskytuje obrázky produktů, informace o výrobcích a/nebo aplikační videa (souborně zvané "MATERIÁLY"). Použiváním těchto MATERIÁLŮ vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Využitím MATERIÁLŮ se rozumí zejména jejich použití v internetový obchodech, on-line reklamě, v médiích i při prezentaci v místě prodeje.

1.2 Jakékoli další podmínky pro využití, které by vyhlásil uživatel MATERIÁLŮ a které by byly v rozporu s původními firemními Podmínkami pro využití MATERIÁLŮ, nebo by je rozšiřovaly, nejsou povoleny, pokud  by je firma W. Neudorff GmbH KG výslovně neschválila. 

1.3  MATERIÁLY, které jste získali, jsou určeny pouze pro Českou republiku. Veškeré informace v nich obsažené byly schváleny příslušnými úřady zmíněné země. W. Neudorff GmbH KG nezaručuje, že  uvedené informace odpovídají předpisům i v jiných zemích

2. Ochranné známky a autorská práva

2.1 Všechny MATERIÁLY jsou vlastnictvím společnosti W. Neudorff GmbH KG a vztahuje se na ně
ochrana podle autorského práva a jiných právních předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel smí veškeré MATERIÁLY, poskytnuté mu firmou W. Neudorff GmbH KG, používat výhradně v souladu s určeným účelem, rozsahem a dobou použití. Použití MATERIÁLŮ nad rámec povoleného rozsahu použití, včetně úpravy obsahu MATERIÁLŮ, je možné pouze po předchozím písmeném schválení firmou W. Neudorff GmbH KG. Úprava obsahu je možná pouze natolik, aby nedošlo ke změně identity zobrazených produktů. 

2.2 Všechny značky a známky uvedené v MATERIÁLECH jsou vlastnictvím firmy W. Neudorff GmbH KG, ledaže je uvedeno jinak. Neoprávněné nebo nepovolené použití těchto ochranných známek je zakázáno.

2.3 Použití MATERIÁLŮ obsahujících výsledky testů, například OEKO-TEST-Label, je možné pouze za předpokladu, že všechny údaje, zejména odkaz na zdroj, budou zřetelné a dobře čitelné. Nesmí být použito písmo o velikosti menší než 6 bodů. Při využívání MATERIÁLŮ po delší časové období se musí uživatel ujistit, že výsledky testů jsou ještě relevantní. Všechny aktuální MATERIÁLY jsou k dispozici na www.neudorff.de a www.neudorff-handel.de.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky se řídí právem Spolkové republiky Německo.

3.2 Výhradním místem pro řešení všech právních sporů v souvislosti s těmito Podmínkami pro využití je Hannover za předpokladu, že uživatelem je obchodník, právnická osoba nebo veřejnoprávní instituce. Totéž se týká i zahraničních uživatelů, kteří nespadají pod německou jurisdikci.

3.3 I když některé z ustanovení těchto podmínek neplatí nebo přestane platit, ostatní ustanovení platnosti nepozbývají.

 

Emmerthal, v dubnu 2016