Neudosan Přípravek proti škůdcům

Neudosan Přípravek proti škůdcům

  • účinná látka - soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné
  • proti savým škůdcům - mšicím, sviluškám, molicím atd.
  • přípravek je vhodný pro okrasné rostliny a dřeviny, bobuloviny a jahodník i pro zeleninu ve volné půdě na zahradách, sklenících, zimních zahradách i obytných prostorech
  • přípravek Neudosan® je nutno ředit 20 ml na 1 litr vody

více informací

koupit na Megazahrada.cz

Dávkování: rostliny přípravkem důkladně postříkat


ikona Varování

ikona Toxický

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.H315 Dráždí kůži.H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Vlastnosti produktů

Velikost balení:
250 ml

Downloads

Další informace o výrobku

Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout další informace o výrobku.

Použít složku:

Pomocí tohoto symbolu můžete vložit stažené materiály do složky. Následně klikněte na tlačítko Do složky.
Bezpečnostní listy
Neudosan Přípravek proti škůdcům
2023BL Neudosan 10.0