Neudosan® Přípravek proti škůdcům

Neudosan Přípravek proti škůdcům
  • účinná látka - soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné
  • proti savým a žravým škůdcům - mšicím, sviluškám, molicím atd.
  • neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky
  • přípravek je vhodný pro ovocné rostliny, bobuloviny a jahodník i pro zeleninu ve volné půdě na zahradách, sklenících, zimních zahradách i obytných prostorech
  • přípravek Neudosan je nutno ředit 20 ml na 1 litr vody

více informací


koupit na Megazahrada.cz


Dávkování: rostliny přípravkem důkladně postříkat


ikona Varování
Velikost balení : 250 ml

+) Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.H315 Dráždí kůži.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Další informace o výrobku

Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout další informace o výrobku.

Použít složku:

Pomocí tohoto symbolu můžete vložit stažené materiály do složky. Následně klikněte na tlačítko Do složky.
Bezpečnostní listy
Neudosan Přípravek proti škůdcům
BL-Neudosan 8.0 1