Loxiran® Sprej proti mravencům

Loxiran Sprej proti mravencům
  • Účinná látka pyrethrin je rostlinného původu – extrakt z kopretiny starčkolisté (Chrysanthemum cinerariaefolium)
  • neobsahuje syntetické látky
  • k odstranění mravenců v obytných prostorách, na terasách a balkónech
  • aplikace pomocí mechanického rozprašovače

koupit na Megazahrada.cz


ikona Toxický
Velikost balení : 250 ml750 ml
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

*) Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Další informace o výrobku

Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout další informace o výrobku.

Použít složku:

Pomocí tohoto symbolu můžete vložit stažené materiály do složky. Následně klikněte na tlačítko Do složky.
Bezpečnostní listy
Loxiran Sprej proti mravencům
BL-Loxiran Sprej proti mravencům 3.0 1