Loxiran® Mravenčí bufet – náhradní náplň

Loxiran Mravenčí bufet – náhradní náplň
CZ - Myslime
  • náhradní náplň k přípravku Loxiran Mravenčímu bufetu
  • účinnou látkou je spinosad, což je produkt získaný fermentační činností bakterie Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě
  • k odstranění mravenců na terasách, balkónech a v obytných prostorech
  • dózy umístit do blízkosti mravenišť nebo na mravenčí stezky,nevystavovat přímému slunci

  • více informací


    koupit na Megazahrada.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

EUH208 Obsahuje sloučeninu: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Balení: 1 X 20 ml

Firma Neudorff nabízí širokou škálu přípravků pro dům i zahradu.
Účinné látky jsou pouze rostlinného původu, nebo se jedná o sloučeniny vyskytující se v přírodě.