Loxiran® Aerosol proti mravencům

Loxiran Aerosol proti mravencům
CZ - Myslime
  • účinná látka - pyrethrin je rostlinného původu – extrakt z kopretiny starčkolisté (Chrysanthemum cinerariaefolium)
  • neobsahuje syntetické látky
  • k odstranění mravenců v obytných prostorách, na terasách a balkónech
  • cílená aplikace díky nasazovací trubičce i na nesnadno dostupných místech

  • více informací


     


    ikona Toxický

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Balení: 200 ml

Firma Neudorff nabízí širokou škálu přípravků pro dům i zahradu.
Účinné látky jsou pouze rostlinného původu, nebo se jedná o sloučeniny vyskytující se v přírodě.