Výzkum a vývoj

Neudorff si provádí výzkum a vývoj v oblasti svých přípravků sám.

1

Tajemství úspěchu: Vlastní vývoj
Zkoušky přírodních účinných látek jsou prováděny výzkumným zahradním centrem v Aerzenu, nedaleko města Hamelnu proslulého svým krysařem. Všechny potřebné zkoušky probíhají v moderních sklenících, na venkovních prostranstvích, ale i ve speciálně klimatizovaných komorách tak, aby se mohli z jednotlivých účinných látek vyvinout příslušné produkty. Volba definitivních formulací a závěrečné zkoušky jsou prováděny v laboratořích přímo v Emmerthalu.
Všechny tyto práce jsou chráněny národním i mezinárodním patentovým právem.

1

Základ pro vývoj výrobků tvoří: Primární výzkum
Tento základní výzkum probíhá z větší části ve spolupráci s výzkumným ústavem Eco-Care v Kanadě. Spolupráce mezi firmou Neudorff a Eco-Care byla započata v roce 1991. Výzkumný ústav v Kanadě pracuje výhradně pro společnost Neudorff. Tým tvoří zkušení vědci v oboru výzkumu účinných látek pro insekticidy, moluskocidy, herbicidy a fungicidy.

 

Společnost Neudorff si provádí výzkum a vývoj v oblasti svých výrobků sám.