Ochrana dat

Společnost Neudorff bere ochranu osobních dat velmi vážně a řídí se příslušnými ustanoveními na ochranu dat, především pravidly Telemediengesetz (TMG) - Zákon o elektronických informačních a komunikačních službách - a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - spolkový zákon na ochranu dat. Níže bychom vás rádi informovali především o tom, kdy a která data ukládáme a jak je používáme.

Anonymní sběr dat

Naši webovou stránku můžete v zásadě navštívit bez zveřejnění své identity. Ukládají se pouze přístupová data bez vztahu k osobě, jako například jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které jste nás navštívili, názvy požadovaných souborů a datum jejich vyvolání. Tyto informace jsou vyhodnocovány výhradně jen pro statistické účely a neumožňují žádné zpětné možnosti získávání informací o vaší osobě. Osobní údaje budou sbírány pouze, když nám je dobrovolně sdělíte v rámci své návštěvy naší webové stránky.

Použití cookies

Aby byla návštěva naší nabídky online atraktivní, a kvůli umožnění určitých funkcí používáme na některých stránkách tzv. "cookies". Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači. Po ukončení session prohlížeče se většina námi používaných cookies opět z vašeho pevného disku smaže („session cookies“). Oproti tomu takzvané „persistent cookies“ zůstávají na vašem počítači a umožňují nám například označení vámi přečteného/nepřečteného článku ve fóru. Využití naší nabídky je možné i bez cookies, přičemž poté nejsou k dispozici některé funkce.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies automaticky akceptovala. Ukládání cookies však můžete deaktivovat nebo můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, jakmile jsou cookies odeslány.

Sběr, zpracování a použití údajů osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou sbírány, zpracovávány a využívány výhradně jen pro účely provádění a realizace výherních her nebo zpracování vašich poptávek.

Pokud osobní údaje předáváme dále, pak tak činíme v první řadě subjektům poskytujícím služby a partnerům, kteří nás podporují při naplňování výše uvedených účelů. Tyto subjekty smí jako tzv. zpracovatelé podkladů objednávek využívat osobní údaje pouze pro splnění svých úkolů podle naší objednávky a jsou povinní dodržovat příslušná ustanovení o ochraně dat.

Někdy můžeme být na základě zákonných ustanovení nebo právních procesů donuceni vaše údaje zveřejnit. Pokud by to bylo zapotřebí pro zpracování vašich poptávek, můžeme vaši poptávku v ojedinělých případech předat také příslušným prodejním partnerům v zahraničí, kteří se pak v případě potřeby spojí přímo s vámi. Jinak však k předávání osobních údajů třetím osobám nedochází.

Zpracování vámi uložených osobních údajů probíhá výhradně v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Vaše právo na informace, opravu a smazání osobních údajů

Máte právo kdykoliv požadovat informace o tom, jaké údaje o vás jsou uloženy a za jakým účelem jejich ukládání probíhá. Kromě toho můžete nesprávné údaje korigovat nebo nechat smazat ty údaje, jejichž uložení není povoleno nebo nejsou již zapotřebí. Pro uplatnění výše uvedených práv se na nás, prosím, obraťte telefonicky na čísle 05155 – 62 44 888 nebo emailem na adresu info@neudorff.de.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše nabídka online může obsahovat odkazy vedoucí na stránky třetích osob. Na obsah a zpracování stránek externích poskytovatelů nemáme žádný vliv. Tyto pokyny pro ochranu dat zde nemají žádné uplatnění.

Požitu pluginů sociálních sítí

Naše webová stránka používá programy (tzv. “pluginy”) sociálních sítí Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google+ (Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103).

Při prostém zobrazení naší webové stránky nedochází nejprve k přenosu žádných dat těmto subjektům. Teprve při klepnutí na tlačítka označená nápisem “To se mi líbí” (Facebook), “g +1“ (Google) a „Follow@“ (Twitter) se stáhne samotný plugin dotyčné sociální sítě. V prohlížeči pak vytvoří přímé spojení se servery dotyčných sociální sítě, přičemž je opět zprostředkován obsah pluginu vašemu prohlížeči a z něho je napojen na vámi zobrazenou webovou stránku. Zároveň se dotyčné sociální síti předá informace, že jste si zobrazili naši webovou stránku spolu s vaší IP adresou a případně dalšími informacemi. Pokud jste v ten okamžik prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu přihlášeni na dotyčnou síť, může tato dotyčná sociální síť zobrazení této stránky propojit s vaším uživatelským účtem. Tomuto propojení můžete zabránit tím, že se před klepnutím na výše popsaná tlačítka odhlásíte ze svého účtu dotyčné sociální sítě.

Informace o objemu a účelu takového sběru dat po klepnutí na výše popsaná tlačítka a jejich dalším zpracování a využití v rámci dotyčné sociální sítě si, prosím, vyhledejte v dotyčných pokynech pro ochranu dat:

Facebook: de-de.facebook.com/privacy/explanation.php
Google+: www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Twitter: de.twitter.com/privacy

Použití Google Maps

Naše webová stránka používá Google Maps společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pro zobrazení map. Při vyvolání naší webové stránky naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery Google, přičemž jsou společnosti Google předány vaše osobní údaje, především vaše IP adresa.

Informace o objemu a účelu takového sběru dat ze strany Google si, prosím, vyhledejte v dotyčných pokynech pro ochranu dat na www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

Použití analytických nástrojů (Matomo)

Naše webová stránka využívá k statistickému vyhodnocování analytickou službu Matomo. Tento software je nakonfigurován podle doporučení Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) - Nezávislé zemské centrum pro ochranu dat Šlesvicko-Holštýnsko a řídí se platnými ustanoveními o ochraně dat.

Matomo používá cookies, které se ukládají na vašem počítači a které nám umožňují analýzu vašeho využívání webové stránky. Za tímto účelem se z našeho pověření ukládají informace o využívání (včetně vaší zkrácené IP adresy) vytvořené prostřednictvím cookie na náš server, respektive na server našich poskytovatelů IT služeb a jsou výhradně interně v rámci firmy analyzovány. Vaše IP adresa je během tohoto procesu neprodleně anonymizována, abyste pro nás jako uživatel zůstali anonymní. Informace o využívání sebrané prostřednictvím cookie se nepředávají třetím osobám a slouží pro identifikaci a optimalizaci relevantních obsahů naší nabídky online. Používání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. V takovém případě však může dojít k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Pokud s ukládáním a vyhodnocováním informací o využívání z vaší návštěvy nesouhlasíte, můžete kdykoliv zabránit jejich uložení a využití klepnutím myši. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží tzv. opt-out cookie, což vede k tomu, že Piwik nezíská žádné informace o využívání. Mějte, prosím, na paměti, že smazání cookies vede také ke smazání opt-out cookies. V takovém případě je poté musíte v případě potřeby znovu aktivovat.

Nesouhlas se sběrem dat prostřednictvím Matomo

Otázky, podněty a komentáře

V případě otázek, podnětů a komentářů na téma ochrana dat se na nás, prosím, obraťte emailem info@neudorff.de.

Změna tohoto prohlášení o ochraně dat

Neustálý další vývoj internetu a s tím spojené časté změny platných právních norem činí čas od času potřebným přizpůsobení těchto pokynů pro ochranu dat. O odpovídajících novinkách vás budeme informovat na tomto místě.

Emmerthal, duben 2013